Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Frankowicze chcą spotkania
10 sierpnia 2017
Kolejna liberalizacja prawa budowlanego
13 sierpnia 2017

źr. zdjęcia: photogenica.pl

Od 2009 roku obywatele UE mają uproszczone procedury nabywania nieruchomości w Polsce. Na przeszkodzie mogą stać wymagane przez różne banki dokumenty.

 

Nie wszystkie działające w naszym kraju banki potrzebują od obcokrajowców potwierdzania prawa do stałego pobytu. W niektórych wystarczy jedynie poswiadczenie zarejestrowania pobytu. Kwestie zarobków rozpatrywane są przeważnie podobnie jak w przypadku Polaków. Gdzieniegdzie jedynie przychody uzyskiwane poza granicami będą determinowały konieczność składania innego typu wniosku.

Większość banków zwraca jednak uwagę na walutę, w jakiej otrzymujemy pensję. Przeważnie akceptowana jest nasza rodzima złotówka. Ponadto ważne, by zarabiać w walucie, w jakiej udzielany jest kredyt hipoteczny – określa to ustawa o kredycie hipotecznym i Rekomendacja S KNF.

Oto przykładowe obostrzenia banków stosowane przy kredytach mieszkaniowych, uzyskane i opublikowane przez portal bankier.pl

 

Wymagania banków wobec klientów-obcokrajowców z obywatelstwem UE przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny
Bank Jakie dodatkowe dokumenty będzie musiał przedstawić kredytobiorca? Jakie źródła dochodu akceptuje bank? Czy bank akceptuje dochody w innej walucie niż złoty?
Bank BPS Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, paszport Takie same jak dla obywatela RP Nie
Bank Millennium Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu Takie same jak dla obywatela RP Bank udziela wyłącznie kredytów w PLN zatem dochód przynajmniej jednego z kredytobiorców musi być uzyskiwany w PLN
Bank Zachodni WBK Paszport lub dowód osobisty z kraju UE, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie Polski Takie same jak dla obywatela RP Nie
Citi Handlowy Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE , ważny paszport Takie same jak dla obywatela RP z uwzględnieniem konieczności posiadania trwałego dochodu na terenie Polski Nie
eurobank Potwierdzenie tożsamości dwoma dokumentami (dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz paszport zagraniczny) Takie same jak dla obywatela RP Nie
mBank Zarejestrowany pobyt na terytorium Polski (udokumentowany zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie pobytu, wydanym przez wojewodę wraz z udokumentowaniem miejsca zamieszkania w Polsce) Takie same jak dla obywatela RP.

Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą może stanowić źródło spłaty kredytu, pod warunkiem, że tytuł zatrudnienia to umowa o pracę lub umowa pokrewna (tj. kontrakt menedżerski, umowa zlecenia) zawarta, od co najmniej 6 miesięcy na czas nieokreślony lub określony z terminem wygaśnięcia umowy o pracę przypadającym nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty wnioskowania o kredyt

Większość dochodów powinna być w PLN.  Waluta dochodu musi być dostosowana do waluty kredytu.

Jeśli klient zarabia w walucie obcej jego dochody przeliczane są na złotówki po aktualnym kursie kupna zgodnym z tabela kursową mBanku

PKO Bank Polski Dokument tożsamości, w tym kartę pobytu,  opinię z banków (wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych), zagraniczny raport kredytowy z kraju, którego klient jest obywatelem Takie same jak dla obywatela RP. Aby dochód mógł być uwzględniony do liczenia zdolności kredytowej wnioskodawca powinien spełnić dodatkowe warunki wynikające z upływającego terminu pobytu w Polsce w okresie kredytowania W zakresie samego katalogu walut w których uzyskiwany jest dochód, Bank nie stosuje ograniczenia. Niemniej jednak, ograniczeniu podlega wysokość dochodu uzyskiwanego w walucie obcej lub brak możliwości uwzględniania tego dochodu,  z uwagi na brak dopasowania waluty dochodu z walutą wnioskowanej transakcji kredytowej
Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji uzyskanych z banków 8-20.7.2017.

 

Źr. bankier.pl

 

Piotr Kępa

Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close