Zmiany w kodeksie budowlanym

Chroń swoje konto
8 lutego 2017
Dobry czas na inwestycje
16 lutego 2017

źr. zdjęcia: photogenica.pl

Jeden dokument, który zastąpi ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane i wszystkie tzw. specustawy dotyczące procesu budowanego? Taki jest projekt nowego kodeksu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

Obecnie prawo budowlane jest bardzo skomplikowane i zawiłe, a mnogość aktów prawnych i wydawanych na specjalne okoliczności specustaw sprawiają, że inwestorzy mają nie lada problem z przebrnięciem przez formalności. Samo planowanie przestrzenne reguluje aż 70 aktów prawnych i wiele dodatkowych dokumentów tworzonych na potrzebę chwili. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi – teraz ma się to zmienić. Nowe prawo ma być prostsze i bardziej przyjazne inwestorom.

Uproszczenie procedur, które jest sztandarowym hasłem promującym nowy projekt, dotyczy m.in. dostosowania wagi dokumentacji wymaganej przy realizowaniu inwestycji w stosunku do jej wielkości. Mają być również precyzyjnie określone warunki techniczne, jakie powinny spełniać zabudowania i ich usytuowanie.

Nowy kodeks zwiększy rolę społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o planowaniu przestrzennym. Organizowane będą dyskusje publiczne dotyczące planu miejscowego, w którym udział będą mogli brać wszyscy zainteresowani, w tym również osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome, głuchonieme, jak i te, które nie posiadają dostępu do Internetu. Następnie powstanie baza danych przestrzennych.

Zostanie stworzony również nowy typ umowy urbanistycznej zawieranej w formie aktu notarialnego, która będzie regulowała współpracę na linii inwestor – gmina.

Kodeks budowlany wprowadzi do obiegu nowe pojęcie – zgodę inwestycyjną. Będzie to forma decyzji o rozpoczęciu budowy łącząca w sobie pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy, a także decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Jak czytamy na portalu otodom.pl, zgoda inwestycyjna będzie mogła zawierać: „(…) rozstrzygnięcie o dopuszczalności realizacji inwestycji na obszarze, na którym nie obowiązuje plan miejscowy, szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu inwestycji i prowadzenia robót budowlanych, określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych objętych wnioskiem, szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie i rozstrzygnięcie o podziale nieruchomości”.

Obecnie projekt jest jeszcze dyskutowany przez rząd, następnie trafi pod obrady Sejmu.

Źr. Otodom.pl

 

Piotr Kępa

obrazek-do-podpisu

 

Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close