Kapitał w zasięgu ręki

Nowa propozycja dla zadłużonych
12 października 2015
Kredyt hipoteczny na śmieciówce?
30 października 2015

SONY DSC

Na rynku paliw od wielu lat nieprzerwanie obserwujemy dynamiczny rozwój. Wiąże się to zarówno z rosnącym popytem na coraz szerszą ofertę firm działających w tym sektorze, ale i mądrym pozyskiwaniem finansów na realizację inwestycji.

Nieodzownym elementem, który musi towarzyszyć rozwojowi firmy, niezależnie od tego, czy jest to branża paliwowa, czy inna, jest kapitał. Mowa tu nie tylko o kapitale, jako finansach, ale również o ludziach, z którymi przedsiębiorcy decydują się współpracować. Dopiero połączenie tych dwóch „zasobów” pozwala na spektakularny sukces. Na szczęście obecnie na rynku jest wielu specjalistów, którzy zajmują się w doradztwem, również finansowym, dostosowanym niemalże indywidualnie do potrzeb klientów.

Korzystna inwestycja

Z punktu widzenia inwestorów, mamy doskonały czas na podejmowanie decyzji finansowych i pozyskiwanie nowych środków na rozwój firmy. Właśnie teraz bowiem, decyzją Rady Polityki Pieniężnej, odnotowujemy najniższe od wielu lat stopy procentowe, co wpływa na zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Należy jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie RPP zacznie podnosić stopy procentowe, co znacząco przełoży się na cenę kredytów oraz wysokość miesięcznych rat.

Rynek nieruchomości odnotowuje swoisty boom, większy niż osiem lat temu. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sprzedano aż 25% więcej mieszkań, w stosunku do wspomnianego wyżej okresu. Co ciekawe, inwestycje dotyczą głównie rynku pierwotnego, co też ma niebagatelny wpływ na rozwój budownictwa. Jedną z ostatnich decyzji poprzedniego Prezydenta było podpisanie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych”. Nowelizacja wprowadziła m.in. rozszerzenie programu o rynek wtórny oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych. Zastanawiając się nad kredytem hipotecznym warto dodać, że aktualnie wymagany wkład własny wciąż wynosi 10%, ale od przyszłego roku, zgodnie z rekomendacją KNF, będzie to już 15%.

Polecanym przeze mnie rozwiązaniem będzie skonsultowanie się z doradcą finansowym, który zaproponuje najlepszą i najbardziej dopasowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy ofertę. Jedną z wielu możliwości dla przedsiębiorcy będzie kredyt w rachunku bieżącym lub obrotowy, który pozwoli regulować zobowiązania bez obawy o terminowość ich realizacji. Niezwykle istotny jest również cel, jaki stawia sobie firma. Jeżeli na przykład chce inwestować w modernizację infrastruktury, zakup lub wymianę maszyn czy nieruchomości, to rozwiązaniem będzie między innymi kredyt inwestycyjny, który może być udzielony nawet na 25 lat z odroczoną spłatą kapitału w obcej walucie. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku firm, które mają zagranicznych kontrahentów i przychód np. w euro, ponieważ regulują zobowiązanie w walucie, w której zarabiają.

Wnioskując o kredyt inwestycyjny przedsiębiorca powinien wiedzieć, że takie finansowanie łączy się zarówno z bieżącą, jak i przyszłą działalnością potencjalnego inwestora. W zależności więc od tego, czy zamierzamy kupić działkę, na której postawimy fabrykę, stację benzynową lub konkretne maszyny, usprawniające działanie linii montażowej, możemy dostosować ofertę do swoich potrzeb.

Tym, co odróżnia oferty banków, jest przede wszystkim cena kredytu, a w tym wysokość marży, która jest stała przez cały okres finansowania pod warunkiem, że kredytobiorca wywiązuje się z zapisów umowy kredytowej. Kolejnymi aspektami są maksymalny okres kredytowania, minimalna i maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać oraz staż działalności danego przedsiębiorstwa. Istotne jest, żeby firma, która wnioskuje o kredyt, przede wszystkim nie posiadała zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można powiedzieć, że jest to podstawowa zasada, kolejna to rentowność. Jeżeli wystąpiła starta, to należy solidnie udokumentować, z czego wynikała (może np. z jednorazowego zaksięgowania zakupu maszyny i przez to wynik finansowy był ujemny). Co ważne, nie musi być to kryterium odrzucenia wniosku o kredyt. Firmy z krótkim stażem (poniżej 12 miesięcy) muszą się liczyć z koniecznością przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia, np. poręczyciela lub większej ilości wkładu własnego, ponieważ z punktu widzenia banków, są one objęte większym ryzykiem niewypłacalności.

Jednym z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, są również papiery wartościowe, m.in. weksle. W bankowości weksel stanowi bowiem jedną z chętniej wykorzystywanych form zabezpieczenia kredytu. Aby jednak weksel był ważny, bezwzględnie musi zawierać nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwiska osoby, która ma zapłacić (trasata), jak i osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i terminu płatności, datę i miejsce wystawienia weksla, a także podpis wystawcy weksla.

Leasing: Inwestycja „bez kapitału”

Według danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, w pierwszym kwartale tego roku branża odnotowała trzyprocentowy wzrost, liczony w skali całego roku. Leasing, to w uproszczeniu połączenie dzierżawy i kredytowania określonych dóbr.

Według danych ZPL, polscy przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu, jeśli ich inwestycje dotyczą floty samochodowej (pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych), zakupu urządzeń i maszyn (również technologii IT), a także transportu ciężkiego (czyli samochodów ciężarowych, naczep i przyczep, autobusów, samolotów itp.). Dlaczego leasing jest tak popularny? Główne argumenty, to m.in. fakt, że klienci nie muszą angażować własnego kapitału, a sposób finansowania jest bardzo uproszczony. Uzyskanie leasingu pozwala również rozwinąć firmy klientom, którzy nie uzyskali kredytu w banku.

Przed zawarciem umowy leasingowej inwestor musi być świadomy, że na potrzeby podatku VAT leasing może być rozumiany jako świadczenie usług lub dostawa towarów. Ze względu na brak spójności w prawie cywilnym, podatkowym i ustawie o rachunkowości odpisy amortyzacyjne i świadczenie usług, w zależności od konstrukcji umowy, mogą leżeć po stronie korzystającego lub finansującego. Różnice dostrzeżemy również w świetle ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą przedmiot leasingu może być traktowany jako środek trwały wykazywany w bilansie finansującego lub korzystającego. W celu usystematyzowania zasad leasingu przeważnie stosuje się podział na leasing operacyjny i finansowy. Nie chodzi tu jednak głównie o cel zawierania takiej umowy, a o to, która strona umowy ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od danego dobra. Jeśli leży to po stronie finansującego, mówimy o leasingu operacyjnym, a jeśli po stronie korzystającego – finansowym.

Szansa dla mikroprzedsiębiorstw

Przepisy bankowe i obostrzenia związane z przyznawaniem wysokich kredytów uniemożliwiają często pozyskanie finansów na inwestycje mikroprzedsiębiorstwom i firmom z sektora MŚP. W tym przypadku rozwiązaniem jest inicjatywa JEREMIE, czyli „wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Jest to preferencyjna pożyczka lub poręczenie finansowe, które można otrzymać, jeśli firma zatrudniania od 1 do 250 pracowników, posiada siedzibę w województwie, w którym jest realizowana inicjatywa, a także obrót nieprzekraczający 50mln euro rocznie. Inicjatywa JEREMIE pozwala na sfinansowanie budowy, jak i rozbudowy działającego przedsiębiorstwa. Pozyskany kapitał może być przeznaczony np. na powiększenie floty maszyn, tworzenie miejsc pracy lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych. Pożyczka nie może być natomiast przeznaczona na spłatę innego kredytu bądź opłaty związane z najmem nieruchomości i mediami. Oferta finansowa JEREMIE jest różna w zależności od województwa, a szczegółowe informacje o niej dostępne są m.in. w internecie.

Faktoring i inwestycje bez zahamowań

Niejednokrotnie zdarza się, że choć inwestor mógłby podejmować kolejne decyzje o rozwoju swojego przedsiębiorstwa, to ma związane ręce przez niewypłacających się odbiorców. Warto wtedy sięgnąć po narzędzie, jakim jest faktoring. Daje on możliwość kontroli przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności, a co za tym idzie, utrzymania płynności finansowej faktoranta. Oferta ta dotyczy głównie przedsiębiorstw wystawiających faktury z odroczonymi terminami płatności, współpracującymi ze stałymi odbiorcami i z dużym zapotrzebowaniem na elastyczne finansowanie. Dzięki temu rozwiązaniu już w momencie wykonania usługi, firma dostaje do 90% jej wartości, a pozostałe 10%, gdy wpłynie ono na konto faktora.

Co ważne, również w branży paliwowej, usługa ta dotyczy także współpracy inwestorów z jednostkami samorządowymi. Wtedy mamy do czynienia z faktoringiem samorządowym. Jest to wykupywanie zobowiązań np. gmin, powiatów, województw, miast, wobec przedsiębiorstw i opłacanie faktur przewidzianych na przyszłość, np. w związku z długoterminowymi inwestycjami.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Jako doradca finansowy zwracam uwagę klientów, by bardzo dokładnie czytali umowy. Niezwykle ważna, choć wcale nie tak oczywista, jak mogłaby się wdawać, jest kwota, którą pożyczamy, wszystkie opłaty dodatkowe, rzeczywiste oprocentowanie, wysokie zabezpieczenia oraz braki w umowach. Przestrzegam i namawiam do ostrożności inwestorów, którzy planują skorzystać z oferty firm pożyczkowych. W odróżnieniu od banków nie są one objęte nadzorem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jak ostrzega UOKiK, firmy te niejednokrotnie wprowadzają konsumentów w błąd w swoich reklamach, podsuwają do podpisania niekompletne dokumenty, a nawet nie przekazują klientowi umowy w formie pisemnej.

Współpraca z doradcą kredytowym daje gwarancję, że umowa z bankiem będzie rzetelnie przedstawiona inwestorowi i nie będzie w niej żadnych ukrytych zapisów. W razie wątpliwości przedsiębiorca zawsze może zwrócić się z problemem do Rzecznika Konsumentów.

źr. zdjęcia: fotolia.pl

Piotr Kępa

obrazek do podpisu

Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close